Saxo Saxo Saxo

Prezes i założyciel Saxo Banku

Thought Leadership 3 min na przeczytanie
Kim Fournais

Współzałożyciel i dyrektor generalny Saxo Bank

Podsumowanie:  W kontekście światowej pandemii i działań na rzecz ożywienia gospodarczego, w pierwszym półroczu 2021 r. nastąpiły bezprecedensowe ruchy na rynkach, które odnotowały nowe rekordowe maksima, a czarnym koniem okazały się kryptowaluty i akcje spekulacyjne. Ponieważ nasze działania w ostatnim czasie miały przede wszystkim na celu inspirowanie, edukację i ulepszanie doświadczeń związanych z Saxo, obecnie nadszedł czas na podsumowanie. Z wdzięcznością i pokorą przyjmuję zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli będąc naszymi Klientami. Pozostaję również optymistą w odniesieniu do nadchodzącego półrocza.


Szanowny Kliencie,

jakże niewiarygodne wyniki osiągano na światowych rynkach w pierwszym półroczu 2021 r.! Na początku tego roku miały miejsce bezprecedensowe ruchy, zarówno w odniesieniu do bardziej spekulacyjnych akcji, jak i do kryptowalut. Nastąpiło to w okresie ogólnoświatowego ożywienia po pandemii w miarę, jak rynki akcji osiągały nowe rekordowe maksima. Mam nadzieję, że jako inwestorzy mieli Państwo okazję na tym skorzystać.

Jesteśmy wdzięczni i zaszczyceni, że więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej zostało klientami Saxo Banku. W pierwszym półroczu skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu naszym Klientom inspirujących treści o charakterze edukacyjnym, poprawie doświadczeń podczas korzystania z naszej platformy oraz terminowym, odpowiednim i obiektywnym dostępie do produktów tak, aby byli Państwo w stanie podejmować świadome i optymalne decyzje finansowe.

Kiedy 29 lat temu zakładałem Saxo, moim celem była eliminacja barier uniemożliwiających powszechny dostęp do handlu i inwestycji. W efekcie Saxo Bank, jako jedna z pierwszych instytucji finansowych stworzył internetowe platformy transakcyjne oferujące prywatnym inwestorom te same narzędzia i dostęp do rynku, co zawodowym traderom, osobom zarządzającym funduszami czy dużym instytucjom.

Nasza wizja zakłada, że będą Państwo w stanie realizować swoje aspiracje finansowe, a przez inwestycje wywierać wpływ na otoczenie. Biorąc pod uwagę obecną zmienność i niepewność na rynku, odpowiednie zarządzanie ryzykiem staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Poruszanie się na rynkach i podejście do zmienności wymagają spokoju i pewności siebie. W dalszym ciągu zamierzamy wspierać Państwa w zarządzaniu ryzykiem, zapewniając aktualne i istotne analizy, inspiracje inwestycyjne oraz niezbędne narzędzia. 

Patrząc w przyszłość, zobowiązujemy się do ciągłego udoskonalania naszej oferty tak, by mogli Państwo jak najlepiej wykorzystywać pojawiające się okazje. Państwa opinia bardzo nam w tym pomoże. Z przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją udowodnię, że Saxo Bank zasługuje na Wasze zaufanie.

W najbliższym czasie chcemy podzielić się z Państwem wieloma ekscytującymi produktami i funkcjami. Wielu z naszych Klientów w nadchodzących miesiącach uda się na urlop, życzymy więc wspaniałego lata i mamy nadzieję, że wkrótce znów będziemy mogli się spotkać.

Z poważaniem,
Kim Fournais
Prezes i założyciel Saxo Banku 

Nota prawna

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Opisany dostęp i korzystanie przez cały czas podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnemu wyłączeniu odpowiedzialności; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Takie treści są zatem dostarczane wyłącznie jako informacje. W szczególności żadne porady nie są udzielane jako niezawodne ani polecane przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank. Nie należy ich również interpretować jako oferty lub zachęcania do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient przebywa, i/lub u podmiotu, u którego założył i prowadzi rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen handlowych ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako badania inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z wyłączeniami odpowiedzialności:
Powiadomienie dotyczące badań inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełne wyłączenie odpowiedzialności (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące SaxoSelect (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.